Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Tento kurz vás otestuje z vedomostí finančnej gramotnosti

Kurz anglického jazyka v moodle

Tento kurz je určený pre študentov seminára z informatiky

Priestor na spoluprácu na cvičeniach z biológie.

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Kurz algoritmovania a programovania v jazyku Pascal pre V. OG

Tento kurz je pre 3. ročník gymnázia

Tento kurz je určený pre septimu a 3.G

Kurz pre maturantov z biológie

Informatika sexta a 2.G